top of page

FRISKVÅRDSKORT

Vad är ett Friskvårdskort? Friskvård är en förmån som ges av arbetsgivaren till personalen och styrs av Skatteverkets regler för vad som får kallas för friskvård. Friskvårdskortet används för betalning av dina friskvårdsbehandlingar. Giltighetstid: Friskvårdskortet är giltigt i ett år från utfärdandedatumet. Betalning och priser: Friskvårdskortet betalas i förskott, innan det nyttjas första gången, genom kort- eller fakturabetalning. Skattefri personalvårdsförmån: Friskvårdskortet räknas som en skattefri motions- och friskvårdsförmån enligt Skatteverkets regelverk.
Vad är ett Friskvårdskort? Friskvård är en förmån som ges av arbetsgivaren till personalen och styrs av Skatteverkets regler för vad som får kallas för friskvård. Friskvårdskortet används för betalning av dina friskvårdsbehandlingar. Giltighetstid: Friskvårdskortet är giltigt i ett år från utfärdandedatumet. Betalning och priser: Friskvårdskortet betalas i förskott, innan det nyttjas första gången, genom kort- eller fakturabetalning. Skattefri personalvårdsförmån: Friskvårdskortet räknas som en skattefri motions- och friskvårdsförmån enligt Skatteverkets regelverk.
bottom of page