top of page

Minska risken för smitta !

Stanna hemma om du är sjuk!

Det ska alltid vara säkert att handla på Roshan SPA och Friskvård!

Våra kunders och egna hälsa och säkerhet är högsta prioritet!

• Roshan SPA och Friskvård fokuserar på god handhygien. Vi tvättar händerna noggrant, ofta och använder engångshandskar!

• Roshan SPA och Friskvård undviker handhälsningar - men sparar inte på leenden!

• Roshan SPA och Friskvård rengör och desinficerar kontinuerligt alla ytor i salongen!

• Roshan SPA och Friskvård uppmuntrar alla kunder att betala med kontaktlösa bankkort eller Klarna, inga hantering av kontanter!

 

Minska risken för smitta!

Stanna hemma om du är sjuk!

Roshan SPA och Friskvård följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten!

bottom of page